Foutcodes Whirlpool vaatwasser - lampjes knipperen knipperend

Whirlpool vaatwasser een foutcode of knipperende lampjes weergeven? Als uw vaatwasser een fout in het systeem detecteert, wordt de juiste fout weergegeven, gaan de lampjes knipperen, knipperen of wordt er een foutcode weergegeven. Als de lampjes knipperen, identificeert uw vaatwasser een specifieke fout. De opeenvolging van knipperende lampjes geeft aan welk onderdeel van uw Whirlpool-vaatwasser moet worden vervangen.

Sommige Whirlpool-vaatwassers geven een foutcode weer door het schone lampje op het display in een patroon te laten knipperen. Als uw Whirlpool-vaatwasser GEEN digitaal display heeft, knippert het schone lampje de functiecode, vervolgens pauzeert het schone lampje 2 seconden en knippert vervolgens de probleemcode. U moet het aantal keren tellen dat het schone lampje knippert om de foutcode op uw Whirlpool-vaatwasser te achterhalen. Als voorbeeld: Als het schone lampje 5 keer knippert gevolgd door 2 keer knipperen (5-2), dan toont deze fout de functiecode = 'Deurprobleem' en de probleemcode is 'De deurschakelaar is in kwestie'. De knipperende lichtpatronen herhalen zich opnieuw na een pauze van 5 seconden. OPMERKING: De console van het bedieningspaneel werkt volledig niet als een foutcode knippert.

Foutcodes Whirlpool vaatwasser Foutcodes Whirlpool vaatwasserOPMERKING: U kunt proberen een diagnostische testcyclus uit te voeren om fouten op te sporen. Het begin van de testcyclus is anders bij modellen vaatwasser.
Probeer de onderstaande actie om een ​​diagnostische test op uw vaatwasser uit te voeren:
1 - Zet de vaatwasser aan.
twee - Druk op de spoelcyclusknop.
3 - Zet de vaatwasser weer uit.
4 - Houd de startknop ingedrukt terwijl u de vaatwasser weer inschakelt.
5 - Laat de startknop los zodra het lampje begint te knipperen.
6 - Druk één keer op de startknop en sluit de deur van de vaatwasser.
7 - De testcyclus moet beginnen.
8 - Als er een fout wordt gevonden, stopt de cyclus en wordt de knipperende foutcode weergegeven.

Whirlpool Vaatwasser Handleiding Whirlpool Vaatwasser Handleiding

Whirlpool vaatwasser knippercode 1-1
Foutconditie = elektronische besturingskaart detecteert een vastgelopen elektrisch relais op de printplaat
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser gedurende 5 minuten uit om te proberen en te resetten. Als de foutcode terugkomt wanneer de stroom wordt ingeschakeld, controleer dan de bedrading en de componenten. Als de bedrading en componenten kloppen, vervang dan de elektronische besturingskaart.
Vereiste vervangende onderdelen = elektronische besturingskaart

Whirlpool vaatwasser knippercode 1-2
Foutconditie = Alle lampjes branden omdat de bediening van de gebruikersinterface niet compatibel is met de elektronische besturingskaart
Repareren of controleren = Deze foutcode wordt weergegeven als de verkeerde gebruikersinterfacecontrole is geïnstalleerd.
Vereiste vervangende onderdelen = besturingskaart gebruikersinterface

Whirlpool vaatwasser knippercode 2-1
Foutconditie = elektronische besturingskaart detecteert een vastzittende sleutelknop op het bedieningspaneel
Reparatie of controle = Als er geen toetsen werken, vervangt u het elektronische bedieningspaneel. Als het bedieningspaneel is beschadigd, vervang dan het elektronische bedieningspaneel. Als het bedieningspaneel in goede staat verkeert, ligt het probleem mogelijk in de elektronische besturingskaart.
Vereiste vervangende onderdelen = bedieningspaneel - elektronische besturingskaart


koelkast vaatwasser wordt gevuld met water en stopt dan

Whirlpool vaatwasser knippercode 2-2
Foutconditie = Besturing van de gebruikersinterface kan niet communiceren met de elektronische besturingskaart
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit. Controleer de bedrading tussen de bediening van de gebruikersinterface en de elektronische besturingskaart. Als de draden en aansluitingen kloppen, vervang dan de besturingskaart van de gebruikersinterface. Als het probleem terugkomt, vervang dan de elektronische besturingskaart.
Vereiste vervangende onderdelen = besturingskaart gebruikersinterface - elektronische besturingskaart

Whirlpool vaatwasser knippercode 3-1
Foutconditie = Er is mogelijk een breuk in de elektrische bedrading OF het onderdeel van de thermistor (watertemperatuursensor) is defect. De optische waterindicator die de hoeveelheid vuil in het water detecteert, is mogelijk ook mislukt.
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit en controleer de bedrading voor de thermistor en het optische waterindicatorcircuit. Als de bedrading van het circuit in orde is, vervang dan de thermistor en de optische waterindicator.
Vereiste vervangende onderdelen = thermistor - optische waterindicator (OWI) - kabelboom

Whirlpool vaatwasser knippercode 3-2
Foutconditie = Het circuit van de thermistor / optische waterindicator is elektrisch kortgesloten
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit en controleer de bedrading voor het thermistor / optische waterindicatorcircuit. Als de bedrading van het circuit in orde is, vervang dan het onderdeel van de thermistor / optische waterindicator.
Vereiste vervangende onderdelen = thermistor - optische waterindicator (OWI) - kabelboom

Whirlpool vaatwasser knippercode 3-3
Foutconditie = optische waterindicator (OWI) is mislukt
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit en reinig de optische waterindicator. Als de foutcode terugkomt nadat u de stroom hebt ingeschakeld, vervangt u de optische waterindicator (OWI).
Vereiste vervangende onderdelen = thermistor - optische waterindicator (OWI)

Whirlpool vaatwasser knippercode 4-3
Foutconditie = Communicatie gestopt vanaf de waspompmotor en de elektronische besturingskaart
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit en controleer de bedrading van de waspompmotor naar de elektronische besturingskaart. Als de bedrading in orde is, vervang dan de waspomp. Als het probleem terugkomt, vervang dan de elektronische besturingskaart.
Vereiste vervangende onderdelen = waspompmotor - elektronische besturingskaart

Whirlpool vaatwasser knippercode 5-1
Foutconditie = Vaatwasmachinedeur sluit niet (probleem met deurvergrendeling)
Repareren of controleren = Druk op de startknop en sluit de deur van de vaatwasser. Als de code wordt weergegeven, schakel dan de stroom naar de vaatwasser uit. Controleer de deurvergrendeling en de bedrading voor de deurschakelaar. Als de vergrendeling en de bedrading op hun plaats zitten en controleer of deze goed is, vervang dan de deurschakelaar.
Vereiste vervangende onderdelen = deurschakelaar - deurvergrendeling

Whirlpool vaatwasser knippercode 5-2
Foutconditie = Vaatwasmachinedeur gaat niet open
Reparatie of controle = Controleer of de bedrading in de deurschakelaar goed is. Als de bedrading van de deurschakelaar goed controleert, vervang dan de deurschakelaar.
Vereiste vervangende onderdelen = deurschakelaar

Whirlpool vaatwasser knippercode 6-1
Foutconditie = Elektronische besturingskaart detecteert geen water dat in de kuip komt
Repareren of controleren = Schakel de stroom uit en sluit de watertoevoer naar de vaatwasser. Zorg ervoor dat het water dat de vaatwasser voedt een goede doorstroming en goede druk heeft. Controleer de bedrading naar de waterinlaatklep. Als de bedrading goed is en de watertoevoer klopt, vervang dan de waterinlaatklep.
Vereiste vervangende onderdelen = waterinlaatklep


geluid komt maar uit één oordopje

Whirlpool vaatwasser knippercode 6-2
Foutconditie = De waterinlaatklep heeft een elektrisch probleem
Repareren of controleren = Schakel de stroom uit en sluit de watertoevoer naar de vaatwasser. Zorg ervoor dat het water dat de vaatwasser voedt een goede doorstroming en goede druk heeft. Controleer de bedrading naar de waterinlaatklep. Als de bedrading goed is en de watertoevoer klopt, vervang dan de waterinlaatklep. Als het probleem zich blijft voordoen, vervangt u de elektronische besturingskaart.
Vereiste vervangende onderdelen = waterinlaatklep - elektronische besturingskaart

Whirlpool vaatwasser knippercode 6-3
Foutconditie = Lucht of SUDS in de waterpomp
Repareren of controleren = Controleer het watervulniveau. Controleer op schuim in het vulwater op de bodem van de vaatwasser. Als het waterniveau laag is, vervang dan de waterinlaatklep. Als u overtollig schuim aantreft, controleer dan het wasmiddeldoseerbakje en vervang het als het beschadigd is.
Vereiste vervangende onderdelen = waterinlaatklep - wasmiddeldoseerbakje

Whirlpool vaatwasser knippercode 6-4
Foutconditie = De vlotterschakelaar is elektrisch open of zit vast
Reparatie of controle = Controleer de overvulvlotterschakelaar en zorg ervoor dat deze niet vastzit, eronder zit iets dat hem omhoog houdt. Zorg ervoor dat de vulklep van de waterinlaat het water afsluit wanneer de vaatwasser is uitgeschakeld.
Vereiste vervangende onderdelen = Waterinlaatklep - Overvulvlotterschakelaar

Whirlpool vaatwasser knippercode 6-6
Foutconditie = Het water dat in de vaatwasser komt, is te koud
Repareren of controleren = Gebruik een thermometer om de temperatuur van het water dat in de vaatwasser komt te controleren. Als het water lager is dan 110F graden, controleer dan je boiler. Pas de boiler indien nodig aan. Als de watertemperatuur die de vaatwasser binnenkomt tussen 110F en 120F graden is, vervang dan de thermistor / optische waterindicator of als laatste redmiddel de elektronische besturingskaart.
Vereiste vervangende onderdelen = thermistor - optische waterindicator (OWI) - elektronische besturingskaart

Whirlpool vaatwasser knippercode 6-7
Foutconditie = debietmeter is niet aangesloten of defect
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit. Controleer de draden naar de debietmeter. Als de bedrading goed is, vervang dan de debietmeter.
Vereiste vervangende onderdelen = stroommeter

Whirlpool vaatwasser knippercode 7-1
Foutconditie = verwarmingselement verwarmt niet
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit. Controleer het verwarmingselement en vervang het als u merkt dat het verbrand of defect is. Als het verwarmingselement goed controleert, controleer dan de draden naar het verwarmingselement. Als de bedrading klopt, vervang dan het verwarmingselement.
Vereiste vervangende onderdelen = verwarmingselement

Whirlpool vaatwasser knippercode 7-2
Foutconditie = verwarmingselement schakelt niet uit - constante warmte
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser gedurende 10 minuten uit. Als de foutcode terugkomt wanneer u de stroom weer inschakelt, vervangt u de elektronische besturingskaart.
Vereiste vervangende onderdelen = elektronische besturingskaart

Whirlpool vaatwasser knippercode 8-1
Foutconditie = Water loopt te langzaam weg
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit en draai de watertoevoer naar de vaatwasser uit. Controleer het afvoerpad om te zien of iets het blokkeert. Als het afvoerpad schoon en helemaal vrij is, controleer dan de draden op de afvoerpomp. Als de bedrading klopt, vervang dan de afvoerpomp.
Vereiste vervangende onderdelen = afvoerpomp

Whirlpool vaatwasser knippercode 8-2
Foutconditie = Elektrisch probleem met afvoerpomp
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit en draai de watertoevoer naar de vaatwasser uit. Controleer de draden op de afvoerpomp. Als de bedrading klopt, vervang dan de afvoerpomp.
Vereiste vervangende onderdelen = afvoerpomp

Whirlpool vaatwasser knippercode 8-3
Foutconditie = Afvoerpomp blijft constant AAN
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit en controleer de bedrading van de afvoerpomp. Vervang de kabelboom als er schade is. Als de kabelboom klopt, vervang dan de elektronische besturingskaart.
Vereiste vervangende onderdelen = kabelboom - elektronische besturingskaart

Whirlpool vaatwasser knippert foutcode 10-1
Foutconditie = Elektrisch probleem met dispenser
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit. Verwijder het buitendeurpaneel. Controleer de draden in het wasmiddeldoseerbakje. Als de bedrading klopt, vervang dan het wasmiddeldoseerbakje.
Vereiste vervangende onderdelen = wasmiddeldoseerbakje


ge wasmachine loopt niet helemaal vol

Whirlpool vaatwasser knippert foutcode 10-3
Foutconditie = probleem met droogventilator
Repareren of controleren = Schakel de stroom naar de vaatwasser uit. Controleer de draden van de droogventilator. Als de bedrading klopt, vervang dan de droogventilator.
Vereiste vervangende onderdelen = droogventilator

Voor andere Whirlpool vaatwassers die een digitaal display hebben, volgen hier meer foutcodes.

Whirlpool vaatwasserfoutcode F1
Probleem met de NTC (temperatuursensor) of thermistor

Whirlpool vaatwasser foutcode F2
Er is een waterlek gedetecteerd

Whirlpool vaatwasser foutcode F3
Probleem met waterverwarmingssysteem

Whirlpool vaatwasser foutcode F4
De vaatwasser loopt niet leeg

Whirlpool vaatwasser foutcode F5
De sproeiarmen zijn verstopt of werken anderszins niet goed

Whirlpool vaatwasser foutcode F6
De storing treedt op als de vaatwasser geen binnenkomend water detecteert, ondanks dat de waterinlaatklep openstaat

Whirlpool vaatwasser foutcode F7
Fout met debietmeter gedetecteerd

Whirlpool vaatwasser foutcode F8
Fout in troebelheid in het water


hoe een bout te snijden met een ijzerzaag

Whirlpool vaatwasser foutcode F9
Waterinlaat blijft open

Whirlpool vaatwasser foutcode F0
Sensorfout of -fout

Whirlpool vaatwasser foutcode FA
De optische waterindicator detecteert een hoge mate van troebelheid van het water

Whirlpool vaatwasser foutcode FB
Storing gemotoriseerde omschakelklep gedetecteerd

Whirlpool vaatwasserfoutcode FC
Storing sensor waterhardheid


Whirlpool vaatwasser - schoon lampje knippert - diagnostische modus helpvideo

Whirlpool vaatwasser onderdelen Whirlpool vaatwasser onderdelen

Als u vervangende onderdelen voor uw Whirlpool-vaatwasser nodig heeft, kan een van de hierboven genoemde onderdelen ervoor zorgen dat uw Whirlpool-vaatwasser knipperende of knipperende lampjes heeft.

Als u hulp nodig heeft bij het identificeren van wat de knipperende lampjes op uw Whirlpool-vaatwasser betekenen, laat dan hieronder een vraag achter en wij kunnen u helpen met het oplossen van problemen.